جناب آقای علی عبدلی

مدرس رنگ روغن

هنرمند فعال در زمینه مجسمه سازی، طراحی و نقاشی

عضو انجمن هنرهای تجسمی 1370

سابقه هنری: 1367

سابقه تدریس و آموزش: 1380

آثار استاد