سرکار خانم فاطمه صادق پور

مدرس پته دوزی

مجری برنامه های شبکه تلوزیونی آفتاب استان مرکزی

برگزاری بیش از 20 نمایشگاه هنری گلسازی در قم و اراک

سابقه 40 ساله پته دوزی و انواع دوخت های سنتی در قم و اراک

سابقه هنری: 1380

 

آثار استاد